Numar vizitatori
Legislatie


Documente interne
  • Program anual al achizitiilor publice 2018 ( descarcare )
  • Strategia anuala de achizitii publice 2018 ( descarcare )
  • Protocol de colaborare pe linia furnizarii de date din Registrul national de evidenta a persoanelor ( descarcare )
  • Regulament privind acreditarea reprezentantilor mass-media la nivelul DGASPC Valcea ( descarcare )
  • Codul de conduita etica si profesionala a functionarilor publici ( descarcare )
  • Codul de conduita etica si profesionala a personalului contractual ( descarcare )
  • Contract colectiv de muncă la nivelul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Valcea valabil începând cu anul 2015 ( descarcare )
 
Hotarari ale Consiliului Judetean Valcea

 

 Regulament de Organizare si Functionare al DGASPC Valcea din 31.05.2017 descarcare

Hotarare Consiliului Judetean Valcea privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale
DGASPC Valcea

 descarcare

 Hotarare privind infiintarea DGASPC Valcea

 descarcare

 Hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al DGASPC Valcea

 descarcare

 Regulament de Organizare si Functionare al DGASPC Valcea din 16.01.2012 descarcare
 
Legi specifice

Legislatie specifica asistentei sociale

Legea Nr. 47/2006 privind Sistemul National de Asistenta Sociala;

H.G. Nr. 1432/2004 privind atributiile, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului;

H.G. Nr. 1434/2004 privind atributiile si regulamentul-cadru de organizare si functionare ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului;

O.G. Nr. 68/2003 privind serviciile sociale aprobata prin Legea nr. 515/2003.

 

Legislatie privind protectia copilului

Legea nr.273/2004 privind procedura adoptiei, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

H.G. Nr. 75/2015 privind reglementarea prestării de către copii de activităţi remunerate în domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar şi de modeling

Legea Nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului;

Legea Nr. 273/2004 privind regimul juridic al adoptiei;

H.G. Nr. 679/2003 privind conditiile de obtinere a atestatului, procedurile de atestare si statutul asistentului maternal profesionist;

H.G. Nr. 1437/2004 privind organizarea si metodologia de functionare a Comisiei pentru Protectia Copilului;

Ordin A.N.P.C.A. Nr. 18/2003 privind aprobarea Ghidului Metodologic pentru evaluarea copilului cu dizabilitati si incadrarea intr-un grad de handicap;

Ordin A.N.P.C.A. Nr. 36/2003 privind modalitatea de decontare a cheltuielilor efectuate de catre asistentii maternali profesionisti pentru cresterea si ingrijirea copiilor aflati in plasament sau incredintare.

 

Legislatie privind persoane adulte cu handicap/persoane varstnice

Legea Nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

H.G. nr. 680/2007 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap;

H.G. Nr. 430/2008 privind organizarea si functionarea Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap;

Legea Nr. 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice, republicata.