Anunturi proiecte

Proiecte

- Modernizarea și dotarea Centrului de Servicii de Recuperare Neuromotorie de tip Ambulatoriu pentru Persoanele Adulte cu Dizabilități, Rm. Vâlcea

Proiect finantat  prin Planul National de Redresare și Reziliență (PNRR) - Reabilitarea/Renovarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilități, PNRR/2022/C13/MMSS/I2./Ținta 395 (runda a 2-a).

Anunturi proiecte

 

Strategii

Strategia de dezvoltare a sistemului de asistenta si protectie sociala 2008 - 2013, reprezinta un instrument de organizare si evaluare a dezvoltarii sectorului public de asistenta sociala in acord cu principiile si obiectivele cuprinse in documentele comunitare, nationale si regionale.

Domeniul asistentei si protectiei sociale este un domeniu cu implicatii foarte puternice in viata economico-sociala, in cadrul caruia se pot distinge mai multe problematici sau subdomenii, dintre care cele mai importante sunt protectia copilului, protectia persoanelor adulte cu handicap, protectia persoanelor vartsnice, protectia victimelor violentei in familie, prevenirea si combaterea consumului de droguri (tutun, alcool, stupefiante) si egalitatea de sanse.

Obiectivul principal al asistentei si protectiei sociale, il constituie protejarea persoanelor care, datorita unor motive de natura economica, fizica, psihica sau sociala, nu au posibilitatea sa-si asigure nevoile sociale, sa-si dezvolte propriile capacitati si competente pentru o participare activa la viata sociala.

Strategia de dezvoltare durabila a judetului Valcea pentru perioada 2015-2022 aprobata in sedinta ordinara a Consiliului Judetean Valcea prin Hotararea Nr.149/31 iulie 2015 descarcare

Strategia de dezvoltare a sistemului de asistenta si protectie sociala 2008 - 2013 este disponibila pentru descarcare aici