Misiune

            Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vâlcea (D.G.A.S.P.C. Vâlcea) - este instituție publică cu personalitate juridică, înființată în subordinea Consiliului Judeţean Vâlcea.

         Rolul acestei insituții este de a asigura la nivel județean aplicarea politicilor și strategiilor de asistență socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități precum şi a oricăror persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoi și are responsabilitatea dezvoltării și diversificării serviciilor sociale specializate, în funcție de nevoile identificate, cu scopul prioritar de a menține funcționalitatea socială a persoanei urmărind reinserția în mediul propriu de viață, familial și comunitar.