Documente interne
 • Politica in Domeniul Calitatii ( descarcare )
 • Strategia anuala de achizitii publice 2020 ( descarcare )
 • Procedura operationala ATESTAREA, REATESTAREA SI MONITORIZAREA ASISTENTULUI MATERNAL PROFESIONIST ( descarcare )
 • Act aditional la Protocolul de colaborare pe linia furnizarii de date din Registrul national de evidență a persoanelor nr. 10500/20.02.2018 ( descarcare )
 • Program anual al achizitiilor publice 2018 ( descarcare )
 • Strategia anuala de achizitii publice 2018 ( descarcare )
 • Protocol de colaborare pe linia furnizarii de date din Registrul national de evidenta a persoanelor ( descarcare )
 • Regulament privind acreditarea reprezentantilor mass-media la nivelul DGASPC Valcea ( descarcare )
 • Codul de conduita etica si profesionala a functionarilor publici ( descarcare )
 • Codul de conduita etica si profesionala a personalului contractual ( descarcare )
 • Contract colectiv de muncă la nivelul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Valcea valabil începând cu anul 2015 ( descarcare )